Начало

Уважаеми родители, деца и ученици!

Продължава записването в школите и клубовете на Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс-Ловеч за учебната 2020 / 2021 година.Обучението е безплатно, а извънучилищните дейности дават на  децата възможност свободно да рисуват, спортуват, танцуват и творят.

Всички родители, които желаят децата им да посещават предлаганите форми през учебната 2020/2021 година следва да попълнят заявление по образец.

Заявление може да се попълни и подаде на място в сградата на ЦПЛР-ОДК

/ ж.к. „Червен бряг“/ или да бъде изтеглено от сайта на институциятаи изпратено сканирано на имейл: odklovech@gmail.com

За повече информация може да позвъните на ръководителите на школи и клубове, както и на телефоните на ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч (068/629069- канцелария и 068/624764- директор).

Нашият екип от педагогически специалисти е:

Направление „Наука и технологии“

инж. Марина Колева– Директор, 0898496787

Ивайло Иванов– Учител информационни технологии, 0879456087

Направление „Изкуство“

Кремена Попова – Старши учител изобразително изкуство, 0887159988

ТоткоРогашки– Старши учител музика/ камерна музика-духови инструменти и мажоретен състав/ – 0877997745

Цветомира Христова – Учител танцово изкуство-български народни танци, 0896783368

Васил Гърмолов – Учител танцово изкуство-български народни танци,

0898598439

Илиян Димитров– Корепетитор, 0888397682

Направление „Спорт“

Преслава Василева– Учител спорни дейности- лека атлетика, 0878639578

Виктор Симеонов – Учител спорни дейности- хандбал, 0878489911

Очакваме Ви!

Заявление от родител за записване – учебна 2020-2021 г

Декларация съгласие родител

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Община Ловеч и
ЦПЛР – ОДК – гр. Ловеч

Организират онлайн конкурс на тема „Ловеч – моят роден град“.
Регламентът на конкурса може да откриете в раздел КОНКУРСИ.

Бъдете здрави и се пазете!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители, деца и ученици,
Уведомяваме Ви, че в изпълнение на

Заповед № РД-01-195/10.04.2020 год. на Министъра на здравеопазването до 13.05.2020г. се удължава срока на въведените противоепидемични мерки, предвидени в изпълнение на извънредното положение.
Сградата на ЦПЛР-ОДК остава затворенa до 13.05.2020г.

От 13.04.2020г. кариерните консултанти при ЦПЛР-ОДК-Ловеч започват дистанционна работа, за да бъдат в помощ на учениците, родителите и учителите!

Бъдете здрави и се пазете!

Инструкция за предотвратяване-covid