Резултати

Протокол за компютърна рисунка от Национален конкурс “Детство мое – реално и вълшебно“ 2021 г.

Протокол за детска рисунка от Национален конкурс “Детство мое – реално и вълшебно“ 2021 г.

Протокол за есе от Национален конкурс “Детство мое – реално и вълшебно“  2021 г.

Протокол от конкурс за мартеница 2021

Протокол от конкурс за коледна картичка 2020 г.

Национален конкурс Детство мое реално и вълшебно 2020 г.

Протокол компютърна рисунка на тема Детство мое-реално и вълшебно 2020 г.

Протокол есе на тема Детство мое-реално и вълшебно

Протокол детска рисунка на тема Детство мое реално и вълшебно

Протокол от онлайн конкурс за детска рисунка на тема Ловеч-моят роден град

Национален конкурс Детство мое реално и вълшебно 2019 г.

Протокол Детство мое реално и вълшебно – рисунка

Протокол Детство мое-реално и вълшебно – компютърна рисунка

Протокол Детство мое-реално и вълшебно – есе

Протокол за класиране на участници в национален конкурс Към звездите 2019