Кариерно ориентиране

Уважаеми ученици, родители, директори на учебни заведения, класни ръководители, педагогически съветници,
Център за кариерно ориентиране и консултиране при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Ловеч Ви уведомява, че от 13.04.2020г. в условията на извънредна ситуация в страната, осъществява кариерно ориентиране за ученици от 5 до 12 клас в електронна среда. Използва се стандартизиран инструментариум, утвърден от МОН.
Целта на кариерното ориентиране е да предостави на всеки млад човек консултантска услуга и подкрепа, от които той се нуждае при вземането на решения относно образование, допълнителна квалификация или възможности за професионална реализация чрез групови или индивидуални консултантски сесии.

Услуги, които предоставяме за Вас са:
Консултиране относно :
разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;
откриване на силни и слаби страни, умения и способности;
преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;
умения за планиране на учебното и личното време;
подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;
психологическо решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация;
организиране и разработване на училищни практики за кариерно ориентиране
Нашият екип от кариерни консултанти, които осъществяват диагностична и консултативна дейност са :
1. Светлана Иванова тел: 0887 76 76 34 svet_f@abv.bg
2. Емилия Асенова тел: 0899 87 55 52 emiliaasenova@abv.bg
3. Красимира Иванова тел: 0886 17 75 77 krasimira017@gmail.com
4. Даяна Григорова тел: 089345 3237 dayanagrigorova96@abv.bg
В Националния портал за Кариерно ориентиране (https://orientirane.mon.bg) , а също така и на нашата фейсбук страница „Център за кариерно ориентиране, гр. Ловеч” може да намерите пълна информация, свързана с кариерното ориентиране на учениците.