За нас

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс , гр. Ловеч

предлага следните извънучилищни форми за новата 2018 / 2019 учебна година :

 • Информационни технологии
 • Изобразително изкуство (живопис ,графика, иконопис)
 • Български народни танци
 • Модерен балет
 • Приложно колоездене
 • Баскетбол
 • Хандбал
 • Лека атлетика
 • Плуване – в ДГ „ Радост“
 • Детски християнски клубове
 • Състав по камерна музика-ударни инструменти
 • Състав по камерна музика-духови инструменти

Обучението е безплатно!

Начало на учебната година: 01.10.2018г.

Записване в сградата на ЦПЛР-ОДК от 17.09.2018 г. , ж.к. „Червен бряг“, гр. Ловеч

Телефони за контакти: 068/62-90-69 – Канцелария и 068/624764

e-mail:odklovech@gmail.com