Начало

Уважаеми родители, деца и ученици!

 Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс-Ловеч организира летни ваканционни занимания, които дават възможност на децата и ученици да учат, спортуват, рисуват и творят.

Уважаеми родители, деца и ученици!

От 01.06.2023 г. започна записването на деца и ученици, желаещи да се обучават безплатно през новата 2023/2024 учебна година в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч.

Всички родители, които желаят децата им да посещават предлаганите форми през учебната 2023/2024 година следва да попълнят заявление по образец. Заявление може да се попълни и подаде на място в сградата на ЦПЛР-ОДК/ ж.к. „Червен бряг“/ или да бъде изтеглено от сайта на институцията и изпратено сканирано на имейл: odklovech@gmail.com или info-1100325@edu.mon.bg

Заявление-за-учебна-2023-2024г

Уважаеми родители, деца и ученици,

 

Присъствените занятия с деца и ученици в организационно-педагогическите форми в ЦПЛР – ОДК – гр. Ловеч ще бъдат възобновени от 6.12.2021 г.

Допълнителна информация ще получите от ръководителите на отделните групи.

Бъдете здрави и Ви очакваме!

Уважаеми родители, деца и ученици,

 

На основание Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра за здравеопазването, считано от 21.10.2021г. се преустановяват присъствените занимания в ЦПЛР – ОДК – гр. Ловеч ( в това число Общинска репетиционна зала и Градска спортна зала).

Допълнителна информация ще получите от ръководителите на отделните групи.

Бъдете здрави !

 

От 4-ти февруари 2021 година, Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс-Ловеч, възстановява присъственото обучение за децата и учениците в организационно педагогическите форми, съобразявайки се с ограничителните и противоепидемични  мерки, съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването.

За допълнителна информация, моля свържете се със съответният преподавател!

инж. Марина Колева– Директор, 0898496787

Ивайло Иванов– Учител информационни технологии, 0879456087

Направление „Изкуство“

Кремена Попова – Старши учител изобразително изкуство, 0887159988

Тотко Рогашки– Старши учител музика/ камерна музика-духови инструменти и мажоретен състав/ – 0877997745

Цветомира Христова – Учител танцово изкуство-български народни танци, 0896783368

Васил Гърмолов – Учител танцово изкуство-български народни танци,

0898598439

Илиян Димитров– Корепетитор, 0888397682

Направление „Спорт“

Преслава Василева– Учител спорни дейности- лека атлетика, 0878639578

Виктор Симеонов – Учител спорни дейности- хандбал, 0878489911

 

Бъдете здрави!