Начало

Уважаеми родители, деца и ученици!

От 03.06.2024 г. започна записването на деца и ученици, желаещи да се обучават безплатно през новата 2024/2025 учебна година в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч.

Всички родители, които желаят децата им да посещават предлаганите форми през учебната 2024/2025 година следва да попълнят заявление по образец. Заявление може да се попълни и подаде на място в сградата на ЦПЛР-ОДК/ ж.к. „Червен бряг“/ или да бъде изтеглено от сайта на институцията и изпратено сканирано на имейл: odklovech@gmail.com или info-1100325@edu.mon.bg

Заявление за учебна 2024-2025 г

Уважаеми родители, деца и ученици!

 Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс-Ловеч организира летни ваканционни занимания, които дават възможност на децата и ученици да учат, спортуват, рисуват и творят.

За повече информация може да позвъните на ръководителите на школи и клубове, както и на телефоните на ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч (068/629069- канцелария и 068/624764- директор).

За допълнителна информация, моля свържете се със съответният преподавател!

инж. Марина Колева– Директор, 0898496787

Направление „Наука и технологии“

Ивайло Иванов– Учител информационни технологии, 0879456087

Направление „Изкуство“

Кремена Попова – Старши учител изобразително изкуство, 0887159988

Тотко Рогашки– Старши учител музика/ камерна музика-духови

инструменти и мажоретен състав/ – 0877997745

Цветомира Христова – Учител танцово изкуство-български народни

танци, 0896783368

Васил Гърмолов – Учител танцово изкуство-български народни танци,

0898598439

Илиян Димитров– Корепетитор, 0888397682

Направление „Спорт“

Преслава Василева– Учител спорни дейности- лека атлетика, 0878639578

Виктор Симеонов – Учител спорни дейности- хандбал, 0878489911