Резултати

Протокол за компютърна рисунка от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2024

Протокол за есе от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2024

Протокол за детска рисунка от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2024

Протокол от Конкурс за мартеница 2024 г.

Протокол от коледна картичка 2023

Протокол за детска рисунка от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2023 г.

Протокол за есе от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2023 г.

Протокол за компютърна рисунка от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2023 г.

Протокол-От-Конкурс-За-Мартеница-2023

Протокол-2022-Коледна-картичка

Протокол за детска рисунка от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2022 г.

Протокол за есе от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2022 г.

Протокол за компютърна рисунка от Национален конкурс Детство мое-реално и вълшебно 2022 г.

Протокол от конкурс за мартеница 2022 г.

Протокол от конкурс за Коледна картичка 2021 г.

Протокол за компютърна рисунка от Национален конкурс “Детство мое – реално и вълшебно“ 2021 г.

Протокол за детска рисунка от Национален конкурс “Детство мое – реално и вълшебно“ 2021 г.

Протокол за есе от Национален конкурс “Детство мое – реално и вълшебно“  2021 г.

Протокол от конкурс за мартеница 2021

Протокол от конкурс за коледна картичка 2020 г.

Национален конкурс Детство мое реално и вълшебно 2020 г.

Протокол компютърна рисунка на тема Детство мое-реално и вълшебно 2020 г.

Протокол есе на тема Детство мое-реално и вълшебно

Протокол детска рисунка на тема Детство мое реално и вълшебно

Протокол от онлайн конкурс за детска рисунка на тема Ловеч-моят роден град

Национален конкурс Детство мое реално и вълшебно 2019 г.

Протокол Детство мое реално и вълшебно – рисунка

Протокол Детство мое-реално и вълшебно – компютърна рисунка

Протокол Детство мое-реално и вълшебно – есе

Протокол за класиране на участници в национален конкурс Към звездите 2019

Протокол конкурс мартеница 2019

Протокол от Национален конкурс за детска рисунка 2018

Протокол от Национален конкурс за есе 2018

Протокол от Национален конкурс за мултимедия 2018

Протокол коледна картичка-2018