Екип

Директор

инж. Марина Колева – тел. за контакт: 0898496787

Педагогически персонал

Кремена Попова – старши учител по изобразително изкуство, тел. за контакт: 0887159988

Тотко Рогашки – старши учител по музика/музикални инструменти и мажоретен състав/

Ивайло Иванов – учител по информационни технологии, тел. за контакт: 0879456087

Преслава Василева – учител по лека атлетика, тел. за контакт: 0878639578

Виктор Симеонов – учител по хандбал, тел. за контакт: 0878489911

Цветомира Христова – учител по български народни танци, тел. за контакт: 0896783368

Васил Гърмолов – учител по български народни танци, тел. за контакт: 0898598439

Илиян Димитров – корепетитор по български народни танци, тел. за контакт: 0888397682

Кариерни консултанти

Красимира Иванова – тел. за контакт: 0886177577

Таня Георгиева – тел. за контакт: 0896722929

Непедагогически персонал

Татяна Стойкова – гл. счетоводител, тел. за контакт: 0887069950

Антония Велишова – Маринова – ЗАС, тел. за контакт: 0887094695