Кариерно ориентиране

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.09.2021 г., Център за кариерно ориентиране към Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Ловеч, се премести в сградата на ЦПЛР – ОДК.

 

Нашият екип от кариерни консултанти е:

 1. Емилия Асенова тел: 0899 87 55 52, emiliaasenova@abv.bg
 2. Красимира Иванова тел: 0886 17 75 77, krasimira017@gmail.com
 3. Даяна Григорова тел: 089345 3237 , dayanagrigorova96@abv.bg

 

Очакваме Ви!

Уважаеми ученици и родители,

Център за кариерно ориентиране към Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс, гр. Ловеч Ви уведомява, че от 01.07.2020г. присъствено започва да осъществява кариерно ориентиране за ученици от 1 до 12 клас в сградата на Младежки дом.

Всеки родител е необходимо да попълни Декларация, с която да заяви съгласие детето да бъде включено в летните ваканционни дейности, организирани от ЦКО при ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч.

Услуги, които Центърът предоставя:

Консултиране относно :

 • разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия- откриване на силни и слаби страни, умения и способности;
 • преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;
 • умения за планиране на учебното и личното време;
 • подкрепа за вземане на решения, свързани с продължаване на образованието;
 • психологическо решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, професионална и личностна реализация.

 

График на летните дейности на ЦКО към ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч 2020 г.

Понеделник и сряда

Изнесена приемна пред сградата на Младежки дом, площад “Тодор Кирков” , гр. Ловеч, от 10.00 – 12.00 часа.

Предвижда се работа по интереси, разпространяване на информационни материали с цел популяризиране на дейността на ЦКО към ЦПЛР-ОДК, гр. Ловеч.

 

Вторник и четвъртък

Провеждане на дейности по кариерно ориентиране с деца от различни възрастови групи в рамките на инициативата на Регионална библиотека “Проф. Беню Цонев”, гр. Ловеч – Лятна читалня.

Инициативата се провежда всеки вторник и четвъртък в Градска градина, гр. Ловеч от 10.00 – 12.00 часа.

С дейността си ЦКО се утвърждава като ефективно консултационно, методическо и координиращо звено за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.

Нашият екип от кариерни консултанти е:

 1. Светлана Иванова- тел: 0887 76 76 34, svet_f@abv.bg
 2. Емилия Асенова тел: 0899 87 55 52, emiliaasenova@abv.bg
 3. Красимира Иванова тел: 0886 17 75 77, krasimira017@gmail.com
 4. Даяна Григорова тел: 089345 3237 , dayanagrigorova96@abv.bg

 

Очакваме Ви!